Kongre Başkanlarından


Değerli Katılımcılarımız,

Sizleri Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi’ne davet etmekten mutluluk ve onur duyarız. Kongrenin ana teması “Kent ve Sağlık” olarak belirlenmiştir. Kongremiz 11-14 Aralık 2018 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecektir.

Bu yıl Sağlıkta Eşitsizlikler, Kent ve Göç, Kent ve Yoksulluk, Kimsesizler, Kadına Yönelik Şiddet, Belediyeler ve Çevre Mevzuatı gibi birçok ana konuyu ulusal ve uluslararası katılımcılarımızla birlikte konferanslar, paneller, sözlü ve poster bildiriler aracılığıyla inceliyor, tartışıyor ve öğreniyor olacağız.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987 yılında Sağlıklı Şehirler Projesi başlatılmıştır. Proje, kentlerde artan nüfus hareketleri, sanayileşmenin getirdiği çevre sorunları, kentlerin hızlı ve kontrolsüz büyümesinin getirdiği sorunlar ve tüm bu sorunların birey ve toplum sağlığına etki etmesiyle yerel yönetimlerin gündemine sağlığı yerleştirmeyi hedefleyerek küresel bir hareket olarak başlatılmıştır. Beş yıllık fazlar ve her fazda yeni ana konu ve yeni alt ağlardan oluşan projenin altıncı fazı 2014 yılında başlamış ve 2018 yılında son bulacaktır. Geçen 30 yıl içerisinde küresel bir hareket haline gelen Sağlıklı Şehirler Hareketi günümüzde 1400 şehrin içinde bulunduğu güçlü bir ağa dönüşmüştür. Avrupa Bölgesinde yer alan 30 ülke ve 100 şehrin içinde bulunduğu ağı ülkemiz adına kuruluş tarihi olan 2005 yılından bugüne kadar Sağlıklı Kentler Birliği temsil etmektedir.

Sağlıklı Kentler Birliği kent, kent sağlığı ve kent sağlığına etki eden etmenler üzerinde çalışmak amacı ile kurulmuş bir Mahalli İdareler Birliğidir ve ülkemizdeki 72 belediye ile birlikte kent sağlığı konu başlıklarında araştırmalar yapmakta, kongre, sempozyum, konferans gibi etkinlikle düzenlemektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi, 11 – 14 Aralık 2018 tarihleri arasında Crowne Plaza Bursa’da “Kent ve Sağlık” ana teması ile gerçekleştirilecektir.

Kongre başkanları olarak, büyük bir heyecan ve ilgiyle siz değerli katılımcılarımızla bu etkinlik esnasında birlikte çalışmaktan memnuniyet ve onur duyacağımızı ifade etmek isteriz. 

Bursa’da görüşmek dileğiyle,
 
Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN                                                                                      Murat AR
Kongre Başkanı   Kongre Başkanı